افشین خاشعی
گالری: حیات وحش
عنوان عکس: حمام آفتاب

300x200

CAMERA

NIKON D90

LENS

2000mm

APERTURE

f/11

ISO

250

SPEED

1/20