افشین خاشعی
گالری: معماری
عنوان عکس: (بدون عنوان)

300x200

CAMERA

NIKON D90

LENS

180mm

APERTURE

f/9

ISO

250

SPEED

1/200