افشین خاشعی
گالری: حیات وحش
عنوان عکس: دارکوب

300x200

CAMERA

NIKON D90

LENS

2000mm

APERTURE

f/5.6

ISO

400

SPEED

1/160