محمدحسین رحمانی
گالری: ورزشی
عنوان عکس: موتور نارنجی

300x200

موتور سواری در پیست آزادی

CAMERA

Canon EOS 7D

LENS

180mm

APERTURE

f/4

ISO

100

SPEED

1/1000