حسین نوشیر
گالری: چهره نگاری
عنوان عکس: (بدون عنوان)

300x200

CAMERA

Canon EOS Kiss Digital

LENS

55mm

APERTURE

f/5.6

ISO

1600

SPEED

1/15