نادر آرمان
گالری: طبیعت
عنوان عکس: قلعه فلک الافلاک

300x200

خرم آباد

CAMERA

-

LENS

470mm

APERTURE

f/8

ISO

80

SPEED

5/1000