نادر آرمان
گالری: طبیعت
عنوان عکس: (بدون عنوان)

300x200

CAMERA

DSC-W610

LENS

566mm

APERTURE

f/8

ISO

80

SPEED

1/125