نادر آرمان
گالری: طبیعت
عنوان عکس: تخمه آفتابگردان

300x200

CAMERA

DSC-W610

LENS

470mm

APERTURE

f/2.8

ISO

80

SPEED

1/160