امیر محمدی
گالری: طبیعت
عنوان عکس: پاییز در شمشک، تهران

300x200

CAMERA

Canon PowerShot SX260 HS

LENS

4500mm

APERTURE

f/4

ISO

200

SPEED

1/640